BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 9/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Słubickiej w Piszu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 § 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Słubickiej w Piszu w składzie:

 

1) Arkadiusz Tomaszewicz – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach– sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 r.

 

 

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 14:16
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 14:25
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 821 razy