BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                                                                                                               

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagał od Wykonawcy m.in. wykonywania wywozu śmieci z terenów cmentarzy. W związku z faktem, iż Gmina Pisz zawarła stosowną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych m.in. z terenów cmentarzy i nie jest możliwe zlecanie dwóm odrębnym podmiotom w odrębnych postępowaniach tych samych czynności, postępowanie zostało unieważnione.

 

Data powstania: środa, 7 lut 2018 13:59
Data opublikowania: środa, 7 lut 2018 14:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2018 07:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 611 razy