BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym
Ogłoszenie nr 500033492-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513187-N-2018
Data: 01/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000,  ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12200   Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 874235429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2019 r., w tym: 1) zadanie nr 1 – do dnia 30 czerwca 2018 r. 2) zadanie nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2018 r. 3) zadanie nr 3 – do dnia 30 czerwca 2019 r.
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2019 r., w tym: 1) zadanie nr 1 – do dnia 31 sierpnia 2018 r. 2) zadanie nr 2 – do dnia 31 sierpnia 2018 r. 3) zadanie nr 3 – do dnia 30 czerwca 2019 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-22, godzina: 10:00
Data powstania: środa, 14 lut 2018 13:10
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lut 2018 08:36
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 689 razy