BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym
Ogłoszenie nr 500037703-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513187-N-2018
Data: 01/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000, ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200   Pisz, woj. warmińsko - mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 87 4235429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-22, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-27, godzina: 10:00
Data powstania: wtorek, 20 lut 2018 13:49
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2018 13:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 623 razy