BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 45/18 Burmistrza Pisza z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

                                           § 1

 

W zarządzeniu Nr 20/18 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym wprowadza się następującą zmianę:

 

w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej”

 

                                           § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2018 roku.

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 14:43
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2018 15:35
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 112 razy