BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działek 315/5, 316/3 i 317/5 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00013021/1 (dla dz. nr 315/5), OL1P/00013027/3 (dla dz. nr 316/3 i 317/5) w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,
2.    Członek komisji – Ewa Ostrowska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Ewa Rogowska.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 lutego 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2018 08:25
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2018 10:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 108 razy