BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod.1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 12 marca 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 529775-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod.1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4 . Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 27 marca 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 14:34
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 11:00
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 881 razy