BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 51/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

                                                § 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz w składzie:

 

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Małgorzata Dubełek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

                                              § 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                              § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2018 r.

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 mar 2018 13:04
Data opublikowania: środa, 14 mar 2018 13:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2018 07:49
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 143 razy