BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 402/3 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00012303/5, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,
2.    Członek komisji – Ewa Żmijewska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Ewa Ostrowska,
5.    Członek komisji – Tomasz Polewaczyk.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 30 marca 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2018 r.


Data powstania: środa, 28 mar 2018 08:35
Data opublikowania: środa, 28 mar 2018 09:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 213 razy