BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1 w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Marta Kulągowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r.

 

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 kwi 2018 14:49
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2018 14:57
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 169 razy