BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1.

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 549881-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert – 4 maja 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 24 kwi 2018 14:52
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2018 14:57
Data edycji: piątek, 27 kwi 2018 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2018 10:27
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1246 razy
Ilość edycji: 2