BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2018 roku Zamawiający – Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej  „Wieża” w Piszu. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 1.358.662,11 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 1.045.500,00 zł brutto.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2018 11:37
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2018 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2018 09:55
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 502 razy