BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pisz za rok 2017

Pliki do pobrania: