BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1
Ogłoszenie nr 500095021-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549881-N-2018
Data: 24/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12200   Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2018-05-24
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2018-06-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-04, godzina: 10:00
Data powstania: piątek, 27 kwi 2018 14:22
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2018 14:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2018 10:27
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 561 razy