BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 82/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej w składzie:


1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,


2) Marcin Gromadzki – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,


3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,


4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.


§ 2


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


 § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.


 BURMISTRZ PISZA


/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2018 14:09
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2018 14:40
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 154 razy