BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu informuje, iż w dniu 11 maja 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 556693-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej  „Wieża” w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! - 30 maja 2018 r., godz. 12:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 maj 2018 11:15
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2018 12:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 08:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 849 razy