BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w składzie:
1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Marcin Gromadzki – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2018 r.

 

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 08:31
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 12:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 222 razy