BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Lipowa,
Numer działki – cz. 446/25,
Numer KW – OL1P/ 00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  2 m²,
Opis nieruchomości – teren do oddania w użyczenie pod budowę wiatrołapów,

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem A 52 MW – mieszkalnictwo o wysokiej intensywności zabudowy. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 czerwca 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.

Data powstania: środa, 6 cze 2018 09:53
Data opublikowania: środa, 6 cze 2018 10:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 cze 2018 13:50
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 433 razy