BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie nieruchomości – obręb Kocioł Duży,
Numery działek – część 159/2 i część 160
Numer KW – OL1P/ 00039131/3,
Powierzchnia nieruchomości –  6100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do oddania w użyczenie na cele obsługi przeładunku odpadów.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz oznaczony jest symbolem 7 NU – komunalne wysypisko i żwirowisko. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 09:56
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 10:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 12:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 472 razy