BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Moniuszki,
Numer działki –  cz. 300/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości –  54 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 30 zł.

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia  10 lipca 2018 r.

Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 13:11
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 15:34
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lip 2018 10:48
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 492 razy