BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 109/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4 w składzie:

 

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Roman Klimek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach– sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r.

 

 

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 cze 2018 12:58
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2018 14:01
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 153 razy