BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki –  cz. 532,
Numer KW – OL1P/ 00013028/0,
Powierzchnia nieruchomości –  1343 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 67 zł.

 


1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych i zakrzewienia. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia  18 lipca 2018 r.

Data powstania: czwartek, 28 cze 2018 08:37
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2018 13:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 lip 2018 09:36
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 409 razy