BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30, 2/31, 2/51, 2/52, 2/53, 2/33, 2/36, 2/45

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30, 2/31, 2/51, 2/52, 2/53, 2/33, 2/36, 2/45”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Wielobranżową „NIEGOCIN”, z siedzibą w Giżycku przy ul. Mazurskiej 3, za łączną cenę 136.790,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel
ul. Kolejowa 14
12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (136 790,00 : 143 910,00)x60x4 = 228,12 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
388,12 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
AMZ Elektro Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej Curie 49
87-100 Toruń
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 2 (136 790,00 : 170 724,00)x60x4 = 192,28 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
352,28 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
INSBUD Sylwia Olszewska
Giełczyn, ul. Bielna 6g
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 3 (136 790,00 : 172 200,00)x60x4 = 190,64 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
350,64 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN
ul. Mazurska 3
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 4 (136 790,00 : 136 790,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 28 cze 2018 12:20
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2018 13:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2018 08:10
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 530 razy