BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 699.510,63 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 557.902,09 zł brutto.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 28 cze 2018 12:27
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2018 13:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2018 08:10
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 452 razy