BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581247-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 18 lipca 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 29 cze 2018 11:31
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2018 13:47
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lip 2018 11:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 639 razy