BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167 w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Roman Klimek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 § 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.

 

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 cze 2018 13:41
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2018 13:47
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 148 razy