BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki –  cz. 123,
Numer KW – OL1P/ 00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  44 m²,
Opis nieruchomości – teren pod hangarem (boks nr 11),
Roczna wysokość czynszu – 304 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B-2 ZP –teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.
3. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia  6 sierpnia 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2018 10:49
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2018 12:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 sie 2018 09:21
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 508 razy