BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 599729-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 21 sierpnia 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2018 13:02
Data opublikowania: poniedziałek, 6 sie 2018 16:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sie 2018 10:51
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 633 razy