BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszu”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Wielobranżową „NIEGOCIN”, z siedzibą w Giżycku przy ul. Mazurskiej 3, za łączną cenę 100.000,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
INSBUD Sylwia Olszewska
Giełczyn, ul. Bielna 6g
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (100 000,00 : 114 390,00)x60x4 = 209,80 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
369,80 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel
ul. Kolejowa 14
12-220 Ruciane - Nida
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 2 (100 000,00 : 119 679,00)x60x4 = 200,52 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
360,52 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Barma Iwona i Robert
ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 3 (100 000,00 : 110 896,65)x60x4 = 216,40 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
376,40 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Instalatorstwo Elektryczne Michał Sobieski
ul. Solidarności 8 lok. 48
12-100 Szczytno
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 4 (100 000,00 : 133 886,52)x60x4 = 179,24 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
339,24 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN
ul. Mazurska 3
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 5 (100 000,00 : 100 000,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 5 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 11:41
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 11:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2018 09:54
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 578 razy