BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

Zgodnie z pismem nr IGR-XI.7160.188.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie informuję, że tylko do dnia 24 sierpnia 2018 r.  będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Piszu,  pokój nr 38,  wnioski producentów rolnych o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy Pisz.

Wzory wniosków znajdują się na stronie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu http://www.bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=18358

Do wniosku o szacowanie szkód dołączyć należy kserokopię  wniosku o płatności bezpośrednie  za rok 2018.

Data powstania: czwartek, 23 sie 2018 14:42
Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2018 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sie 2018 16:36
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 489 razy