BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 609393-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I . Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 12 września 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

 

UWAGA! Zmiana treści SIWZ! Szczegóły w odrębnej informacji.

Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 13:34
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 13:49
Data edycji: wtorek, 4 wrz 2018 13:45
Data przejścia do archiwum: środa, 12 wrz 2018 11:10
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 987 razy
Ilość edycji: 1