BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wąglicka,
Numer działki – cz. 546/8,
Numer KW – OL1P/00013119/5,
Powierzchnia nieruchomości – 52 m²,
Opis nieruchomości – przeznaczona do użytkowania jako teren pod garażem blaszanym,

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych, budynków administracyjno-biurowych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.08.2018 r. do dnia 18.09.2018 r.

 

Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 14:12
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2018 08:53
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 466 razy