BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

- Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
- Numer działki – 503/33
- Numer KW – OL1P/ 00013304/9,
- Powierzchnia nieruchomości –  365 m2,
- Opis nieruchomości – działka zabudowana budynkiem byłej kotłowni osiedlowej o pow. zabudowy 167 m2.
- Roczna wysokość czynszu – 3 500 zł + 23 % podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul.Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7 MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.    
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość  należy uiszczać w terminie do 30 września każdego  roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 19 września 2018 r.

Data powstania: środa, 29 sie 2018 13:49
Data opublikowania: środa, 29 sie 2018 15:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2018 12:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 385 razy