BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 157/18 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4 w składzie:
1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Roman Klimek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach– sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 6 wrz 2018 10:22
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2018 10:28
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 184 razy