BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne”

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne””, zostały złożone cztery oferty, w tym trzy niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Wielobranżową „NIEGOCIN”, z siedzibą w Giżycku przy ul. Mazurskiej 3, za łączną cenę 38.500,00  zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

ADKOP Adam Obrycki

ul. Spokojna 29, Giełczyn

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (38 500,00 : 48 831,00)x60x3 = 142,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

262,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

Instalatorstwo Elektryczne Michał Sobieski

ul. Solidarności 8 lok 48

12-100 Szczytno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 3 (38 500,00 : 40 884,40)x60x3 = 169,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:

Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

289,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4

Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN

ul. Mazurska 3

11-500 Giżycko

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 4 (38 500,00 : 38 500,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:

Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Barma Iwona i Robert

ul. Dolna 2F

12-230 Biała Piska

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 14:49
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 16:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2018 08:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 569 razy