BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
Pliki do pobrania: