BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, Al. Turystów
Numer działki – część 411/4
Numer KW – OL1P/00012764/4
Powierzchnia nieruchomości – 35 m2,
Opis nieruchomości – teren pod cumowanie łodzi,
Roczna wysokość czynszu – 180 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 87, poz. 1448) stanowi teren oznaczony symbolem C-25 ZP – teren zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać  w terminie do 30 września  każdego  roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 września 2018 r. do dnia 10  października 2018 r.

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 14:28
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 16:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 paź 2018 09:11
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 571 razy