BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Fabryczna,
Numer działki – cz.287,
Numer KW – OL1P/00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 35 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 50 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.10.2018 r. do dnia 29.10.2018 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2018 09:04
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2018 10:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 paź 2018 08:18
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 442 razy