BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 152/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w składzie:
1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Marcin Gromadzki – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2018 r.

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2018 13:03
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2018 16:20
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 182 razy