BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasów  drogowych dróg  powiatowych:

-  nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane - Nida) – Wiartel – droga krajowa nr 58 (Jeże),

- nr 1654N Zdunowo  –  droga powiatowa nr 1648N,

- nr 1522N Rozogi – Spaliny – Turośl droga krajowa nr 58 (Pisz),

 - nr 1773N droga wojewódzka nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica – droga powiatowa nr  1522N (Karpa).

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 09:02
Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2018 14:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 11:02
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 421 razy