BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasów drogowych dróg  powiatowych:

-  nr 1660N droga krajowa nr 63 – Kałęczyn – droga krajowa nr 58 (Biała Piska),

- nr 1664N droga krajowa nr 58 (Babrosty) – Stare Guty - droga krajowa nr 58 (Kocioł),

- nr 1666N droga krajowa nr 58 (Kocioł) – Szymki – Kukły,

 - nr 1658N Pogobie Średnie - droga krajowa nr 63 - Turowo – Zawady.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 09:58
Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2018 14:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 11:02
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 437 razy