BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 5 października 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Gmina Pisz dokona wycinki drzew i skoszenia trawy we własnym zakresie.
Wyrównanie terenu należy ująć do wyceny, zgodnie z cz. I ust. 5 pkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ - SST.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:
- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 14:33
Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2018 14:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 paź 2018 11:28
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 463 razy