BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Łupki,
Numer działki –  cz. 112/3 (udział wynoszący 29/104),
Numer KW – OL1P/00024546/,
Powierzchnia nieruchomości –  34 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod wybudowanie drewnianej szopy,
Roczna wysokość czynszu – 272 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość  położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 2UK – budynek świetlicy z funkcją mieszkalną.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 października 2018 r. do dnia 5 listopada 2018 r.

Data powstania: wtorek, 16 paź 2018 13:35
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2018 16:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lis 2018 11:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 400 razy