BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Snopki, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 116/2,
Numer KW – OL1P/00042360/1,
Powierzchnia nieruchomości – 16 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem drewnianym,
Roczna wysokość czynszu – 128 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1977 z dnia 4 lipca 2012 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B.0.7.MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.10.2018 r. do dnia 08.11.2018 r.

 

Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 14:23
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 15:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lis 2018 07:53
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 420 razy