BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz przeznaczonych do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numery działek – cz. 297/4 i cz. 296/2,
Numery KW – OL1P/00013025/9, OL1P/000119/5,
Powierzchnia nieruchomości – 6 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na wybudowanie schodów i chodnika z kostki betonowej,
Roczna wysokość czynszu – 100 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 


1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położone są na obszarze zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19.10.2018 r. do dnia 09.11.2018 r. 

 

 

Data powstania: piątek, 19 paź 2018 14:48
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2018 15:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lis 2018 11:18
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 420 razy