BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonał następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

- zmianie w cz. XI SIWZ ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godziny 1200.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w dniu 31 października 2018 r. o godzinie 1220”.

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej  „Wieża” w Piszu.

Data powstania: wtorek, 23 paź 2018 14:29
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2018 14:42
Data edycji: poniedziałek, 29 paź 2018 13:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 13:52
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 783 razy
Ilość edycji: 1