BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”
Ogłoszenie nr 500254929-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637013-N-2018
Data: 16/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Gdańska  11, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 516765400, e-mail pzaz.wieza@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-31, godzina: 12:00
Data powstania: wtorek, 23 paź 2018 14:51
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2018 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 13:52
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 492 razy