BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 192/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 1129/43 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,
2.    Członek komisji – Ewa Żmijewska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Ewa Ostrowska.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 21 listopada 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 08:30
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 09:19
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 330 razy