BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”

Do Zamawiającego w dniu 19 października 2018 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

Ad 1. Pralnico wirówka dla tkanin delikatnych (I)

a) Dolna krawędź okna wyładunkowego na wysokości minimum 500 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Wysokość dolnej krawędzi okna wyładunkowego nie może wynosić 500 mm, gdyż eliminuje to zastosowanie ergonomicznych wózków na mokrą bieliznę, które z powodzeniem mieszczą się przy wysokości podanej w specyfikacji: 750 mm.

b) Zawór spustowy grawitacyjny – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. W pralnicach profesjonalnych wszystkie zawory spustowe są grawitacyjne. Chodzi o sposób sterowania tym zaworem jak najbardziej bezawaryjny, bez zasilania go prądem elektrycznym, aby całkowicie wyeliminować awaryjność z powodu zawilgocenia lub zalania napędu tego zaworu, umieszczonego pod bębnem z wodą.

c) Współczynnik odwirowania G min. 400 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Wyszczególniony w SIWZ G = 450 zwiększa stopień odprowadzenia wilgoci co ma znaczenie ekonomiczne przy krótszym, tańszym procesie suszenia.

Ad 2. Pralnico wirówka dla prania tkanin delikatnych  (II).

a) Objętość bębna 50 - 65 litrów – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Wyszczególniona w SIWZ objętość 50 - 60 litrów czyni wybór precyzyjnym, co ma istotne znaczenie dla dobieranej technologii wetcleaning (pompy, zbiorniki z płynami, ekonomika wykorzystania urządzeń i zużycia energii oraz wody).

b) Zawór spustowy grawitacyjny – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. W pralnicach profesjonalnych wszystkie zawory spustowe są grawitacyjne. Chodzi o sposób sterowania tym zaworem jak najbardziej bezawaryjny, bez zasilania go prądem elektrycznym, aby całkowicie wyeliminować awaryjność z powodu zawilgocenia lub zalania napędu tego zaworu, umieszczonego pod bębnem z wodą.

c) Współczynnik odwirowania G min. 400 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Wyszczególniony w SIWZ G = 500 zwiększa stopień odprowadzenia wilgoci co ma znaczenie ekonomiczne przy krótszym, tańszym procesie suszenia, szczególnie przy małych wsadach, gdzie często stosowana jest usługa ekspresowa.

Ad 3. Suszarka bębnowa do suszenia tkanin delikatnych (I).

a) Otwór drzwiowy min. 570 m – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru urządzenia.

b) Dolna krawędź okna wsadowego na wysokości min. 660 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Proponowana wysokość jest zbyt niska dla zastosowania ergonomicznych wózków do przewożenia mokrej bielizny, co jest istotne dla personelu niepełnosprawnego fizycznie (w SIWZ jest 830 mm).

c) Objętość bębna min. 345 l – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru urządzenia.

d) Mikroprocesor programowalny (lub opcja monitoringu) – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Nowoczesne urządzenia zawsze posiadają mikroprocesor dla łatwego i ekonomicznego ich użytkowania i nie może być tu alternatywy – monitoring nie może być opcją, musi być w standardzie.

Ad 4. Suszarka bębnowa do suszenia tkanin delikatnych (II)

a) Dolna krawędź okna wsadowego na wysokości min. 660 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w pomieszczeniu przewidziano usytuowanie suszarki na pralnicy. Musi być możliwość takiej zabudowy.

b) Objętość bębna max. 217 litrów – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Przy tak dużej pojemności bębna także gabaryty zewnętrzne zwiększają się i nie będzie możliwości usytuowania suszarki nad pralnicą.

c) Mikroprocesor programowalny (lub opcja monitoringu) – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Nowoczesne urządzenia zawsze posiadają mikroprocesor dla łatwego i ekonomicznego ich użytkowania i nie może być tu alternatywy – monitoring nie może być opcją, musi być w standardzie.

Ad 12. Pralnico wirówka z barierą higieny (I).

a) Objętość bębna 450 - 520 litrów – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Wyszczególniona w SIWZ objętość 480 - 520 litrów czyni wybór precyzyjnym, co ma istotne znaczenie dla dobieranych w pary urządzeń typu pralnica-suszarka. Zaniżona objętość (tożsame ze zmniejszonym załadunkiem) nie jest adekwatna do dobranej suszarki, co stwarza brak kompatybilności oraz ekonomicznego i technicznego doboru pojemności urządzeń w ciągu technologicznym (pranie, a następnie suszenie).

b) Łatwe i bezpieczne dla obsługi otwieranie drzwi bębna zewnętrznego – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Pojęcie bardzo ogólne i nieprecyzyjne. Otwieranie ciężkich drzwi powinno być automatyczne, samoczynne (za pomocą siłowników pneumatycznych), bez ingerencji i udziału obsługujących osób niepełnosprawnych.

c) Współczynnik odwirowania G min. 350 – taki współczynnik jest wymagany w SIWZ.

d) Dolna krawędź drzwi załadunku i rozładunku na wysokości min. 700 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Proponowana wysokość jest zbyt niska dla zastosowania ergonomicznych wózków do przewożenia mokrej bielizny, co jest istotne dla personelu niepełnosprawnego fizycznie.

e) Szerokość maszyny max 1380 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Ograniczona ilość miejsca w pomieszczeniu limituje szerokość urządzeń.

Ad 13. Pralnico wirówka z barierą higieny (II).

a) Objętość bębna 270 - 300 litrów. Wyszczególniona w SIWZ objętość min. 270 litrów dopuszcza ten parametr.

b) Łatwe i bezpieczne dla obsługi otwieranie drzwi bębna zewnętrznego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru urządzenia.

c) Współczynnik odwirowania G min. 350 – taki współczynnik jest wymagany w SIWZ.

d) Dolna krawędź drzwi załadunku i rozładunku na wysokości min. 700 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Proponowana wysokość jest zbyt niska dla zastosowania ergonomicznych wózków do przewożenia mokrej bielizny. Istotne dla personelu niepełnosprawnego fizycznie.

e) Szerokość maszyny max. 1380 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Ograniczona ilość miejsca w pomieszczeniu limituje szerokość urządzeń.

Ad 14. Pralnico wirówka z barierą higieny (III).

a) Łatwe i bezpieczne dla obsługi otwieranie drzwi bębna zewnętrznego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru urządzenia.

b) Współczynnik odwirowania G min. 350 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia – w SIWZ współczynnik wynosi G min. 300.

c) Dolna krawędź drzwi załadunku i rozładunku na wysokości min. 700 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Proponowana wysokość jest zbyt niska dla zastosowania ergonomicznych wózków do przewożenia mokrej bielizny, co jest istotne dla personelu niepełnosprawnego fizycznie.

Ad 15. Suszarka bębnowa przemysłowa (I).

a) Łatwe i bezpieczne dla obsługi otwieranie drzwi załadunku oraz ergonomiczny rozładunek lub opcja przechyłu suszarki do wyładunku – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Pojęcie bardzo ogólne i nieprecyzyjne, zwłaszcza nieakceptowalne dla dużej ciężkiej maszyny. Otwieranie stosunkowo dużych drzwi powinno być automatyczne, samoczynne (za pomocą siłowników wewnętrznych), bez ingerencji i udziału obsługujących osób niepełnosprawnych. Dodatkowo duża średnica drzwi po otwarciu bocznym (zawiasy) zajmuje nieakceptowalną dużą powierzchnię w ciasnym adaptowanym na pralnię pomieszczeniu. Drzwi muszą być odsuwane ku górze a ciężki, duży wsad powinien automatycznie i samoczynnie wyładować się do wózka podczas uruchomionego wychyłu suszarki ku przodowi. Opcja wychyłu nie może być alternatywą („lub”) – musi być w standardzie.

b) Mikroprocesor programowalny (lub opcja monitoringu) – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Nowoczesne urządzenia zawsze posiadają mikroprocesor dla łatwego i ekonomicznego ich użytkowania i nie może być tu alternatywy – monitoring nie może być opcją, musi być w standardzie.

c) Dolna krawędź drzwi załadunku na wysokości min. 700 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Proponowana wysokość jest zbyt niska dla zastosowania ergonomicznych wózków do przewożenia mokrej bielizny, co jest istotne dla personelu niepełnosprawnego fizycznie

d) Szerokość maszyny max. 1350 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Ograniczona ilość miejsca w pomieszczeniu limituje szerokość urządzeń.

Ad 16. Suszarka bębnowa przemysłowa (III).

a) Łatwe i bezpieczne dla obsługi otwieranie drzwi załadunku – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru urządzenia.

b) Średnica drzwi załadunku min. 680 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Podczas obsługi urządzeń przez niepełnosprawnych istotne znaczenie ma każdy parametr zwiększający ergonomię, wygodę i łatwość obsługi. Dlatego średnica jak w SIWZ (800 mm) poprawia wymienione powyżej funkcje.

c) Mikroprocesor programowalny (lub opcja monitoringu) – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Nowoczesne urządzenia zawsze posiadają mikroprocesor dla łatwego i ekonomicznego ich użytkowania i nie może być tu alternatywy – monitoring nie może być opcją, musi być w standardzie

d) Dolna krawędź drzwi załadunku na wysokości min. 700 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Zaniżona w stosunku do podanej w SIWZ wysokość pogarsza warunki pracy (ergonomię i wygodę w podstawianiu wózka do wyładunku).

e) Łatwe i ergonomiczne czyszczenie filtra pruszu – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Pojęcie bardzo ogólne i nieprecyzyjne w stosunku do zapisu w SIWZ (czyszczenie wysuwanego spod bębna ekranu filtra będącego na wysokości dłoni, łatwego do oczyszczenia zwłaszcza przez niepełnosprawnych, bez schylania się do komory pod bębnem).

f) Szerokość maszyny max. 1350 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Ograniczona ilość miejsca w pomieszczeniu limituje szerokość urządzeń.

Ad 17. Magiel.

a) długość walca prasującego 2700 – 3200 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Długość nie może być większa niż 2800 mm (jak w SIWZ) ze względu na potencjalne niewykorzystanie walca o długości 3200 mm (brak ekonomii: większe zużycie energii) oraz na zbyt duże gabaryty całkowite urządzenia przy stosunkowo ciasnej powierzchni pomieszczenia pralni.

b) Regulowana prędkość maglowania w przedziale: 1,5 - 8 m/min – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru urządzenia.

c) Walec z technologią równomiernego grzania na całej powierzchni – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Taki proces grzania występuje w większości oferowanych na rynku magli. Powyższe określenie jest nieprecyzyjne i ogólne. Problemem staje się nierównomierne schładzanie powierzchni cylindra przy nieprawidłowym (np. tylko po jednej stronie, lub na środku magla) wprowadzaniu mokrej, zimnej bielizny. Tu szczególnie w obecności osób niepełnosprawnych przy zawartym oleju termalnym zalegającym w podwójnej ściance cylindra, podczas obrotów i jego permanentnym mieszaniu następuje bardzo równomierne schładzanie, a następnie natychmiastowe równomierne podgrzewanie, co w konsekwencji ułatwia pracę, zwiększa ekonomikę wykorzystania energii oraz wydajność maglowania.

d) Szerokość maszyny max. 4050 mm – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru urządzenia. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe zaproponowana szerokość jest zbyt duża w stosunku do wymienionej w SIWZ (3500 mm).

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 „XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. do godziny 1200.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 1220.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZMIENIONY)

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 13:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 13:52
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 485 razy