BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Lipowa,
Numer działki – cz. 446/25,
Numer KW – OL1P/ 00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  6 m²,
Opis nieruchomości – teren do oddania w użyczenie pod budowę wiatrołapów,

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem A 52 MW – mieszkalnictwo o wysokiej intensywności zabudowy. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r.

Data powstania: środa, 14 lis 2018 13:15
Data opublikowania: środa, 14 lis 2018 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2018 10:58
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 508 razy